Hämtning av trädgårdsavfallssäck (Sundsvall)

LÄS MER

Hämta en säck för trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus. Insamling med start under vecka 22. Vi debiterar 100 kr (per säck) på din nästa ordinarie faktura.

Ställ säcken inom tre meter från vägen när det är dags för hämtning. Undvik att ställa säcken under ett träd eller dylikt eftersom den lyfts upp med en kran. Trädgårdsavfallet blir till el och fjärrvärme. Om du köpt en säck som du vill få hämtad vid ett senare hämtningstillfälle, måste du kontakta vår kundservice och meddela det. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att beställningen gäller en- och tvåfamiljshus i Sundsvalls kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa