Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare, stöd finns för Google Crome, Internet Explorer 9 och senare versioner av webbläsare.


E-legitimation

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Kramfors kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Nordea, Telia eller Mobilt BankID. Observera att du inte kan använda kommunens e-tjänster om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra  e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter.

Kommunen måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter. Än mer måste kommunen kunna veta vem som tar emot uppgifterna som visas i mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PuL) säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bland annat innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer med mera.

 

Vad menas med ”behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning och sammanställning.

 

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är personuppgiftslagen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I personuppgiftslagen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

I personuppgiftslagen står det bland annat att behandling av personuppgifter endast är tillåten om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig enligt något av de kriterier i som listas i personuppgiftslagen § 10.

 

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Kommunens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende.

 

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Som privatperson har man rätt att få veta

  • vilka uppgifter som behandlas om dig
  • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut

Du har rätt att begära ut uppgifterna en gång per kalenderår. Uppgifterna ska överlämnas kostnadsfritt. För att ta del av uppgifterna krävs dock att du gör en skriftlig förfrågan till den nämnd som ansvarar för uppgifterna. Det räcker med att du skickar ett e-postmeddelande till den personuppgiftsansvarige för den nämnd förfrågan avser. Kontaktuppgifter till den som är personuppgiftsansvarig för respektive nämnd finner du i beskrivningen av respektive e-tjänst.

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ber vi att du kontaktar den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst.

Vill du läsa mer om personuppgiftslagen kan du vända dig till Riksdagens webbplats: Personuppgiftslagen 1998:204 samt till Datainspektionen som har tillsynsansvar. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

 


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.